نمایش محتوای سبز

پرتفوی بورسی - تاریخ آخرین به روز رسانی : 1401/08/22
1.75 %
بورس اوراق بهادار تهران
59.58 %
پتروشيمی اروميه
4.5 %
پتروشيمی جم
0.81 %
پتروشيمی زاگرس
1.02 %
پتروشيمی شيراز
63.8 %
پتروشيمی لردگان
67.18 %
پتروشيمی ممسنی
61.29 %
پتروشيمی کازرون
1 %
شرکت بورس انرژی
20.62 %
صنايع پتروشيمی کرمانشاه