نمایش محتوای سبز

1400/11/12
ایمنی
امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با برطرف نمودن چالش های فرهنگی ایمنی دارد و آن دسته از صنایعی که نتوانند پایه های فرهنگی ایمنی را تقویت نموده و یا اصولا از غنای فرهنگ ایمنی برخوردار نباشند و ایمنی را فدای تولید نمایند، محکوم به نابودی هستند و در برابر حوادث و بحرانها با دست پاچگی تسلیم خواهند شد و صنایعی که با تکیه بر عقلانیت و آموزش در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات به پیش بروند به تولید پایدار و ارتقای جایگاه جهانی دست خواهند یافت.
فعالیتهای زیردر شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت های تابعه این شرکت در جریان است :
  1. انجام بازرسی های برنامه ریزی شده از کلیه تجهیزات و سیستمهای مرتبط با ایمنی و آتش نشانی
  2. نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای اجرایی مجتمع در چارچوب دستورالعمل های کاری موجود
  3. بدو استخدام و ادواری کلیه پرسنل، متناسب با فعالیتهای اجرایی آنان
  4. برگزاری تمرینات و رزمایش ها و تهیه امکانات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری
  5. برگزاری جلسات با رده های مختلف سازمان و پیمانکاران در خصوص مسایل مرتبط با ایمنی
  6. همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت ایمنی
  7. نظارت بر ایمنی پیمانکاران برای اطمینان از اجرای اصول ایمنی و ایجاد فضای رقابتی مناسب
  8. صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباقهای ایمنی
  9. انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند و تکیه بر اصول علمی و مهندسی در ایمنی
کپی لینک کوتاه