SabzCompaniesView

اوره رزینی لردگان

صنعت : پارک های پایین دستی
معرفی پارک پتروشیمیایی

 

محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان لردگان
ظرفیت: 115 هزار تن
تعداد واحدها: 45
تعداد محصولات: 19
هدف:
 • ایجاد ارزش افزوده بیشتر
 • تکمیل زنجیره ارزش
 • رشد صنایع پایین دستی
 • ایجاد اشتغال در منطقه
محصول:
 • رزین های فرمالدئید
 • کود های شیمیایی
 • صنایع پلاستیک
 • صنایع چسب
 • سایر مصنوعات شیمیایی
 • سیستم های خودرو
خوراک:
 • اوره : 81 هزار تن