SabzCompaniesView

کریستال ملامین ارومیه

صنعت : پارک های پایین دستی
معرفی پارک پتروشیمیایی

 

محل اجرا: استان آذربایجان غربی -ارومیه
ظرفیت: 4 هزار تن
تعداد واحدها: 15
تعداد محصولات: 19
هدف:
 • ایجاد ارزش افزوده بیشتر
 • تکمیل زنجیره ارزش
 • رشد صنایع پایین دستی
 • ایجاد اشتغال در منطقه
محصول:
 • رزین سازی
 • ورق های ملامینه
 • روکش های لمینتی
 • MDF
 • HDF
 • پارکت سازی
خوراک:
 • کریستال ملامین : 4 هزار تن